• 20-lat-genetzka
  • spermvital
  • ai24-belka
  • VikingGenetics Hoof health banner Konrad
  • VikingGenetics banner Konrad blue
  • immun
Drukuj

Więcej o Programie

logo-programu-wysoka-rodzielczosc1 

PROGRAM OCENY

I SELEKCJI BUHAJÓW

PH KONRAD

    Długoletnie doświadczenie w pracy w terenie i bezpośredni kontakt z Hodowcamu dały nam szansę na dogłębne poznanie środowiska hodowlanego i dostrzeżenie problemów z jakimi na co dzień borykają się poskie stada. Mając to na uwadze, postanowiliśmy zaangażować się w rozwój hodowli i podjąć wyzwanie jakim jest aktywny udział w genetycznym doskonaleniu bydła mlecznego. W tym celu opracowany został "Program oceny i selekcji reproduktorów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiejodmiany barwnej czarno-białej i czerwono-białej", którego realizacja pozwoli hodowcom na osiąganie większych zysków z hodowli i produkcji mleka. nasz program jest zgodny z krajowym programem hodowlanym dla bydła tej rasy i został pozytywnie zaopiniowany przez Polską federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

    Założenia naszego Programu uwzględniają wszelkie możliwości jakie dało nam uznanie, w sierpniu 2014 roku, genomowej oceny wartości chodowlanej za oficjalną w Polsce. Dzięki temu postępowi jesteśmy w stanie wyselekcjonować najlepsze buhaje na podstawie genomu i nie czekając kulku lat na ich wycenę na córkach, oferować polskim hodowcom materiał o wysokiej wartości hodowlanej. Takie działanie owocuje skróceniem odstępu międzypokoleniowego i tym samym przyspieszeniem postępu hodowlanego zarówno na poziomie stada jak i całego kraju.

    W swoim Programie zdecydowaliśmy się położyć większy wysiłek na funkcjonalność i zdrowotność stada. Naszym zdaniem długowieczność, płodność, odporność na choroby, niskie komórki somatyczne to cechy coraz bardziej pożądane. mają one największy wpływ na opłacalność produkcji mleka.

    Niemniej istotne jest dla nas wzbogacenie stad w nowe linie genetyczne. Rodowody buhajów z naszego Programu pozbawione są niemal całkowicie udziału topowych światowych byków, które wciąż zachwycają swoją wyceną, to trudno o stosowanie ich nasienia, jednocześnie unikająć wzrostu imbredu, a co za tym idzie - ryzyka jakie się z nim wiąże.

    Celem naszego Programu, jest pozyskanie w drodze konsekwentnej pracy hodowlanej buhajów, których nasienie będziemy mogli oferować polskim Hodowcom, w przekonaniu, że zapewniamy im bezpieczną drogę do uzyskania wysokoprodukcyjnego, długowiecznego i zdrowego stada na wysokim poziomie genetycznym.

spis-aktualnosci

pasek-informacyjny-920x110

lodz2012 lomza2011  poznan2010  poznan2 

Dane Teleadresowe

PH KONRAD

18-400 Łomża, ul. Poligonowa 28c
tel. (86) 215 11 15 wew. 27
fax. (86) 216 93 92

e-mail: genetyka@phkonrad.pl

Mapka Dojazdu

mapa