• 20-lat-genetzka
  • spermvital
  • ai24-belka
  • VikingGenetics Hoof health banner Konrad
  • VikingGenetics banner Konrad blue
  • immun
Drukuj

Jałowice o wysokim NTM są zdrowsze jako krowy

jalowice o wysokim ntm

W analizie uwzględniono wszystkie duńskie stada rasy HF liczące przynajmniej 150 krów, w sumie 442 stada. Aby zapewnić rzetelność porównania, krowy (wartość NTM określona dla jałowic tylko na podstawie informacji rodowodowej) zostały podzielone na trzy grupy, każda wydzielona na podstawie ich NTM. Dodatkowo indeks NTM jest wzbogacony o dane o wydajności z pierwszej laktacji.

W każdym stadzie obliczono średni poziom występowania chorób dla każdej z trzech grup NTM. Następnie w każdym stadzie obliczono różnice pomiędzy grupami
o najwyższym i najniższym współczynniku NTM. Finalnie wszystkie różnice zostały przeliczone w celu uzyskania średniej grupy wewnątrz stada. Analiza została przeprowadzona w celu zbadania czy jałowice z najwyższym NTM rzeczywiście miały niższy współczynnik występowania chorób jako krowy w odniesieniu do tych z najniższym NTM.

VikingHolstein NAV wyniki badań

Różnice pomiędzy grupami o najwyższym i najniższym NTM dla krów rasy holsztyńskiej w pierwszej laktacji w porównaniu ze średnią populacji w ciągu pierwszych trzech laktacji.

Częstotliwość występowania mastitis zmniejszyła się w grupie onajwyższym NTM. W pierwszej laktacji krowy w grupie o najwyższym wspólczynniku NTM miały o 5% mniejsze występowanie zapalenia wymienia w porównaniu z krowami z grupy o najniższym NTM. Jeśli porównamy te wyniki ze średnią populacyjną dla VikingHolstein przez pierwsze trzy laktacje (12% dla VikingHolstein), grupa o najwyższym NTM miała o 42% mniej mastitis. W grupie o najwyższym NTM zaobserwowano zmniejszenie zaburzeń metabolicznych o 20%w porównaniu do średniej populacji. W przypadku wczesnych zaburzeń reprodukcyjnych - zmniejszenie o 41%.

Należy wziąć pod uwagę, że grupa o wysokim NTM ma również wyższą wydajność mleczną niż grupa o niskim NTM, co zwiększa ryzyko wystąpienia mastitis i innych chorób. Dlatego widoczne różnice są jeszcze bardziej imponujące. Analiza ta potwierdziła, że jałówki o wysokim wskaźniku NTM są zdrowsze jako krowy, w porównaniu do jałówek o niskim wskaźniku NTM.

spis-aktualnosci

pasek-informacyjny-920x110

lodz2012 lomza2011  poznan2010  poznan2 

Dane Teleadresowe

PH KONRAD

18-400 Łomża, ul. Poligonowa 28c
tel. (86) 215 11 15 wew. 27
fax. (86) 216 93 92

e-mail: genetyka@phkonrad.pl

Mapka Dojazdu

mapa