• 20-lat-genetzka
  • spermvital
  • ai24-belka
  • VikingGenetics Hoof health banner Konrad
  • VikingGenetics banner Konrad blue
  • immun
Drukuj

"REWOLUCJA" w indeksie PF

W związku ze zmianą bazy referencyjnej w Polsce nastąpiła mała rewolucja w wartościach indeksu PF. W sierpniowej wycenie genomowej, najlepszy buhaj miał indeks PF 162. Teraz najlepszy buhaj ma indeks PF 151. Generalnie zdecydowana większość buhajów zanotowała spadki indeksu od 10 do 20 punktów PF. Ekstremalny spadek to aż 32 punkty. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przejście z bazy referencyjnej dla Polski, liczącej do grudnia niecałe 4000 buhajów, na bazę referencyjną Eurogenomic, liczącą w chwili obecnej ponad 30 000 buhajów. Dodatkowo, dużą rolę odegrały tu tradycyjne spadki spowodowane przez wejście nowych, młodych buhajów o wyższej wartości hodowlanej.

Jak zmiana bazy wpłynęła na wartości hodowlane poszczególnych buhajów, przeanalizujemy na przykładzie buhaja MAINSTREAM MANIFOLD (tabela).

Zauważmy, że mimo spadku indeksu PF z 135 na 124 punkty, różnice pomiędzy wartościami hodowlanymi z oceny sierpniowej i grudniowej (kolumny oznaczone kolorem żółtym) są niewielkie. Co więcej, wartości hodowlane dla kg mleka i dla płodności wzrosły! Oznacza to, że nawet duży spadek wartości indeksu PF nie oznacza wcale gorszej wyceny buhaja.

sierpień

spis-aktualnosci

pasek-informacyjny-920x110

lodz2012 lomza2011  poznan2010  poznan2 

Dane Teleadresowe

PH KONRAD

18-400 Łomża, ul. Poligonowa 28c
tel. (86) 215 11 15 wew. 27
fax. (86) 216 93 92

e-mail: genetyka@phkonrad.pl

Mapka Dojazdu

mapa